Правила Школи

Правильник для учнів

Школи Українознавства при товаристві “Рідна Школа”

Загальні правила

Школа Українознавства приймає до садочку / дошкілля дітей, яким виповниться 5 років до 31-го грудня.Школа Українознавства приймає до першої кляси дітей, які закінчили садочок  / дошкілля при школі українознавства; або дітей, яким виповниться 6 років до 31-го грудня, якщо вони мають належний рівень знань, умінь та навичок для першої кляси (буде перевірено і затверджено учительським складом).Школа Українознавства – це закрита установа.  Учні не мають права залишати шкільну територію без батьків (чи призначених родиною осіб).  Якщо дитині треба залишити школу під час навчання, батьки (чи призначені родиною особи) повинні отримати дозвіл із шкільної канцелярії та пред’явити його опікуну кляси.  Oпікун кляси не може звільнити дитину зі школи без дозволу канцелярії.

У Школі Українознавства суворо заборонено:

 1. Вживання наркотиків, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
 2. Вживання зброї, а також речей, які нагадують зброю, чи можуть бути застосовані як зброя
 3. Незадовільна поведінка (бійки, образи і т.д.)
 4. Безпідставна, непояснена відсутність у клясі чи школі
 5. Нищення майна чи приміщення школи, церкви і т.д.
Навіть одноразове недотримання вище зазначених вимог приведе до автоматичного звільнення учня зі школи.Школа Українознавства не визнає ‘вільних слухачів’ або ‘некласифікованих’ учнів.  Кожний учень зобов’язаний виконувати усі шкільні вимоги (домашні завдання, іспити і т. д.).  Учні, які не виконують цих вимог, не будуть переведені до наступної кляси.

Правила Поведінки

 1. Навчання починається о 9:00 годині і закінчується о 1:00 годині.
 2. Навчання починається і закінчується молитвою.  Під час молитви учні повинні перебувати в молитовному поважному настрої.  Учні, які запізнилися, не мають права заходити до кляси під час молитви.
 3. Учні зобов’язані бути в клясі 5 хвилин перед дзвінком.  Учень, який запізниться З рази, може бути залишений після навчання.  Батьки учнів, які постійно запізнюються, будуть повідомлені і викликані до директора школи.
 4. У молодших клясах (садочок / дошкілля до 4-ої кляси) перерва триває 20 хвилин.  Учні з учителями та черговими йдуть до їдальні.  Старші кляси (5-та до 10-ої кляси) мають 10 хвилинну перерву від 10:15 до 10:25. Тільки у цей час учням дозволено їсти в клясі.  Учні зобов’язані прибрати за собою своє місце.
 5. В українській школі, на лекціях та перервах, вживається виключно українська мова.
 6. Учні повинні приходити до школи в охайному вигляді.
 7. Учні зобов’язані приносити до школи усі потрібні посібники для навчання (книжки, зошити та навчальне приладдя).
 8. Приносити речі, непов’язані з навчанням (радіо, забавки, м’ячі, газети, сell phones, ipods і т.д.) вважається недозволеним.  Речі, непов’язані з навчанням, будуть відібрані вчителем і повернені учневі чи батькам після закінчення навчального дня.
 9. Під час навчання учні повинні слухати вчителя, виконувати вказівки вчителя і розмовляти з дозволу вчителя.  Учні підносять руку, коли бажають відповісти на запитання чи звернутися з проханням.  Учні зобов’язані вчасно виконувати шкільні завдання.
 10. Учень повинен бути дружнім та ввічливим у стосунках з вчителями та однокласниками.  Учень зобов’язаний вітатися при зустрічі з вчителями і ставитися до них з повагою.
 11. У випадку порушення учнем порядку в клясі, опікун кляси може застосувати наступні дії стосовно учня:
  • а) звернути увагу;
  • б) висловити догану;
  • в) знизити оцінку з поведінки;
  • г) відіслати до директора або заступника директора;
  • ґ) повідомити батьків.
 12. У надзвичайних випадках учня буде тимчасово усунено від навчання або звільнено зі школи.Учень не має права брати чи присвоювати шкільне майно, майно інших учнів чи вчителів.
 13. Ніхто не має права нищити шкільне приміщення та майно.  Батьки притягуються до фінансової відповідальності за пошкодження нанесені учнями.   Старт протипожежної тривоги карається звільненням зі школи.
 14. У шкільних туалетах треба зберігати чистоту.  Учитель може відпустити учня до туалету під час лекції.  Учні садочку / дошкілля до 4-ої кляси відвідують туалет групами з учителем.
 15. Учням заборонено вживати наркотики, алкогольні напої та тютюнові вироби.
 16. В разі захворювання чи іншої нагальної потреби учень зобов’язаний негайно повідомити вчителя.  Вчитель повідомляє шкільну канцелярію.  Директор, замісник директора чи секретар школи контактують з батьками учня за  телефонами збереженими у шкільній базі даних.
 17. Учні не можуть виходити за межі школи без супроводу батьків (чи призначених родиною осіб).  Якщо дитині треба залишити школу під час навчання, батьки (чи призначені родиною особи) повинні отримати дозвіл із шкільної канцелярії і пред’явити його опікуну кляси.  Oпікун кляси не може звільнити дитину зі школи без дозволу канцелярії.
 18. Учням заборонено залишати свою групу під час шкільної прогулянки з вчителем за межами школи.

Неприсутність у школі

 1. Якщо учень буде відсутній у суботу, батьки (і тільки батьки ) повинні повідомити адміністрацію школи про відсутність своєї дитини за телефоном 773-276-9088.
 2. Учні, які впродовж шкільного року пропускають 8 або більше навчальних субот, можуть бути не переведені до наступної кляси.
 3. Учні, які впродовж шкільного року мають 3 або більше безпідставно пропущенi лекції (не суботи), не переходять до вищої кляси. Кожну відсутність у школі учень повинен підтвердити довідкою від батьків.
 4. У випадку іспитів в американській школі, важливих родинних чи інших справ, учень зобов’язаний принести довідку від батьків заздалегідь, щоб одержати звільнення від усіх або кількох лекцій.  Учень зобов’язаний надoлужити усі пропущені завдання та іспити. В разі невиконання цієї вимоги, учня не буде переведено до наступної кляси.
 5. Вихід із школи під час навчання зараховується як відсутність у клясі; про це повідомляється батьків.
 6. Якщо існує нагальна потреба відкликати навчальний день (у випадку снігопаду), детальну інформацію можна отримати через засоби інформації (радіо, телебачення), електронну пошту або зателефонувати до шкільної канцелярії за телефоном 773-276-9088.

Вислід навчання

 1. Свідоцтва про поведінку і успіхи в навчанні повинні підписати батьки.  Учні повертають свідоцтва учителю наступної суботи.  В разі невиконання цієї вимоги, опікун кляси контактує батьків.
 2. Щоб отримати оцінки та свідоцтво учень повинен опрацювати усі завдання та скласти іспити, пропущені під час відсутності у школі.  Кінцева оцінка визначається на підставі роботи учня упродовж навчального року.
 3. Учень, який не перейшов іспит, не отримає свідоцтво про перехід до наступної кляси і буде залишений у клясі повторно.  Учня не буде переведено до наступної кляси без свідоцтва.  Учень може скласти виправний іспит з предмету до початку наступного навчального року.
 4. Учень, який закінчує 10 клясів, вважається “випускником” Школи Українознавства.  Учні можуть cкласти кінцеві іспити 10-ої кляси, якщо вони навчаються у “Ріднiї Школi” не менше ніж 2 роки. Якщо учень переходить із іншої суботної школи, йому / їй буде дозволено скласти кінцеві іспити 10-ої кляси, якщо він / вона має належний рівень знань, умінь та навичок.  Це буде перевірено учительським складом, затверджено директором Школи Українознавства та узгоджено з директором школи, в якій учень попередньо навчався.

Комітети

 1. Усі комітети, призначені та уповноважені Управою Товариства, підпорядковуються Управі Товариства.  Прибутки цих комітетів надходять до генеральнoго рахунку Товариства.  При Товаристві можуть працювати наступні фонди: матуральний, книжковий, організаційний, рекламний, кафетерний, імпрезовий, комітет збору фондів, бенкетний, і т. д.)
 2. Тільки члени Управи Товариства Рідної Школи уповноважені представляти Рідну Школу в громаді.  Комітети, які збирають фонди для Рідної Школи, звітують Управі Товариства про те, яким чином комітет пов’язаний із Рідною Школою, з якою метою збираються фонди, номер рахунку і т.д.

Comments are closed.